WELCOME TO APS JANGLOT(Affilation No: 730013(old), 780008(new))

Class II

 

 2511 Ayushi Sharma II-B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2517 Abhik Ghosh II-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2521 Raghav Sharma II-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2524 Mohd Javed Bania II-E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2531 Shreya Kumari II-B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2569 Prabhjot Singh II-E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2574Kunal Mehra II-D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2577 Harman Choudhary II-F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2587 Priyansi Acharya II-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2545 Tanniru Ventaka Sai II

 

2602 Mandeep Singh II F

 

2653 Kanishka Chouhan II C

 

2674 Prashant Sharma II C

 

 2692 yogesh Singh Rana II C

 

 

 2700 P. Himmam hussain II B

 

2702 Dwakar Patel II D

 

2706 Muskan Namotra II E

 

 2719 Navya Rajput  II F

 

 

 2721 Amit Kumar II E

 

 

 2747 Akshara II F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2756 Dakshyani Katoch II A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2913 Purva Sharma II E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thought for the day : Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.